MH LAPINLUNA'S KULTASUKLAA 2014-09-13

 
Liten har blivit stor och Toffee har nu gjort sin MH-beskrivning! Han skötte sig bra och visade att han även i pressade situationer är den coola kille vi känner hemifrån! Det jag vill påpeka är att Toffee har en ganska stor portion lek- och kamplust. Den där pinnen som används vid MH numer var däremot inte kul... 

1

2

3

4

5

1a.KONTAKT/hälsning    

Avvisar kontakt med
morrning o eller bitförsök. 

Undviker kontakt 
genom att dra sig undan. 

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.

Överdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnäller, skäller.

1b.KONTAKT/samarbete     

Följer inte med trots flera försök att locka.

Följer med motvilligt. 

Följer med men är inte engagerad i testledaren. 

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. 

Följer med villigt. Är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller.

1c.KONTAKT/hantering    

(Avvisar med morrning och/eller bitförsök.) 

Hantering genomförs ej * kommentar nedan!

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering

Accepterar. Svarar med kontakt-beteende. 

Accepterar. Svarar med överdrivet  kontaktbeteende.

2a. LEK 1/leklust     

Leker inte. 

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

2b.LEK 1/ gripande    

Griper inte. 

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

2c. LEK 1/dragkamp    

Biter inte.   

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om.

Alt. tuggar.  

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. 

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker alt ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper.

3a. FÖRFÖLJANDE 1:a gången / 2:a gången      

Startar inte.  

 

Startar, men avbryter.   

 

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart,
målinriktad - bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart, springer förbi bytet, kan vända.

Startar inte.  

 

Startar, men avbryter.   

 

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart,
målinriktad - bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart, springer förbi bytet, kan vända.

3b. GRIPANDE  1:a gången / 2:a gången     

Nonchalerar föremålet alt. springer inte fram.

Griper inte, nosar på
föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper. 

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

Nonchalerar föremålet alt. springer inte fram.

Griper inte, nosar på
föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper. 

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

4. AKTIVITET    

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. 

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. 

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-höjningar.

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

Växlar snabbt aktiviteter under momentet alt. oro under hela momentet. 

5a. AVSTÅNDSLEK/intresse   

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer. 

Intresserad, följer figuranten utan avbrott. 

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. 

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

5b. AVSTÅNDSLEK/hot,aggresivitet   

Visar inga hotbeteenden.  

Visar enstaka hot-beteenden (1-2) hotbeteenden under  momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c. AVSTÅNDSLEK/nyfikenhet   

Går ej fram till figuranten. 

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten. 

Går fram till figuranten med låg kroppshållning och/eller med tids-fördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp. 

5d. AVSTÅNDSLEK/leklust    

Visar inget intresse.  

Leker inte men visar intresse. 

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. 

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. 

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

5e. AVSTÅNDSLEK/samarbete   

Visar inget intresse.  

Blir aktiv men avbryter.  

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. 

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. 

6a. ÖVERRASKNING/rädsla    

Stannar inte eller

kort stopp.  

Hukar sig och stannar.  

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 m.  

Flyr mer än 5 m.  

6b. ÖVERRASKNING/hot,aggresivitet   

Visar inga hotbeteenden.  

Visar enstaka hotbeteenden.  

Visar flera hotbeteenden under längre tid. 

Visar flera hotbeteenden och någon attack. 

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKNING/nyfikenhet   

Går fram efter det att overallen lagts ner.  Alt. går inte fram. 

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid. 

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. 

Går fram till overallen utan hjälp.  

6d. ÖVERRASKNING/kvarstående rädsla   

Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.  

Liten båge eller tempoväxling 

vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager. 

6e. ÖVERRASKNING/kvarstående intresse   

Visar inget intresse. 

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar och tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid två eller flera passager.

7a. LJUDKÄNSLIGHET/rädsla 

Stannar inte eller kort stopp.  

Hukar sig och stannar.  

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 m.  

Flyr mer än 5 m.  

7b. LJUDKÄNSLIGHET/nyfikenhet   

Går inte fram.   

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.  

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. 

Går fram till skramlet utan hjälp.  

7c. LJUDKÄNSLIGHET/kvarstående rädsla   

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.  

Liten båge eller liten tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager. 

7d. LJUDKÄNSLIGHET/ kvarstående intresse   

Inget intresse. 

Stannar upp. Luktar eller tittar på lskramlet vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen.

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efterhand.

Biter i eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN/ hot, aggresivitet   

Visar inga hotbeteenden.  

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbettenden under längre tid.

Visar flera hotbettenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN/kontroll    

Enstaka kontroll, därefter inget intresse alt. engagerar sig inte.

Tittar mot spökena då och då. 

Kontrollerar och /eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sräckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan.

Kontrollerar och /eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c. SPÖKEN/rädsla    

Uppehåller sig  framför eller bredvid föraren. 

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d. SPÖKEN/nyfikenhet    

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad.Alt. går inte fram i tid.

Går fram till figuranten när föraren talar med figuranten och lockar på hunden.

Går fram till figuranten när föraren står bredvid. 

Går fram till figuranten när föraren gått halva avståndet.

Går fram till figuranten utan hjälp. 

8e. SPÖKEN/kontakt 

Avvisar eller undviker kontakt-försök. Alt. går inte fram i tid.

Acppepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten. 

Tar själv kontakt med figuranten. 

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a. LEK 2/leklust     

Leker inte. 

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

9b. LEK 2/ gripande    

Griper inte. 

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10. SKOTTPROV 

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.  

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd. 

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet. 

Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott. 

Tillbaka

Ingela Carlén
Talgoxestigen 8
590 44 RIMFORSA
(3,5 mil söder om Linköping!)
Tel: 0738-218 307
Det går bra att ringa fram till 22!
ingela@skullebo.se